Zařízení pro dlouhodobě nemocné ve Dvoře Králové (prosinec 2019)

Fotografie areálu včetně opraveného o nových objektů z prosince 201920191218_132919.jpg