Vyhledej
Novinky emailem
Taneční skupina Attitude DKnL > Služby občanům > Rozvoj regionu

Sdílená kola - jak se vede projektu v menších městech?

Redakce / 25.02.2022, Dvůr Králové nad Labem
Projekt sdílených kol, který schválila rada města Dvůr Králové letos na konci ledna, zde vyvolal vlnu kritiky. Kritici tvrdí, že nápad nebyl dostatečně diskutován s příslušnými komisemi, otázkou je i vhodnost projektu ve městě, kde je poměrně velké převýšení, cykloinfrastruktura zde stále není ideální a navíc chybí sponzor, který by projekt spolufinancoval tak, jak je to v jiných městech podobné velikosti. Zeptali jsme se proto zástupců podobně velkých měst, které již mají s projektem zkušenosti, za jakých podmínek se u nich projekt realizoval a zda splnil původní cíl.

Projekt sdílených kol

Sdílená kola využívají v podobě nájmu nejen města pro své obyvatele a turisty, ale i velké firmy pro své zaměstnance. V některých městech dokonce obce s velkými firmami spolupracují, třeba na základě spolufinancování. Takovou firmou je v našem a sousedním kraji Škoda auto. 

Většinou je prvních 15 minut jízdy na tomto kole "zdarma", poté jdou poplatky za nájem na účet dodavateli. V Praze mohou lidé jezdit zdarma na sdílených kolech díky lítačce (předplacená dlouhodobá jízdenka), výhody mají i držitelé karet Multisport. 

Na českém trhu existují 2 firmy, které sdílená kola většinou ve větších městech pronajímají: Rekola Bikesharing s.r.o. (růžová kola) a nextbike Česká republika, s.r.o. (modrá kola) - dále jako Nextbike. Zajímavostí je, že v původně částečně německé firmě Nextbike má nyní většinový podíl firma Olpran, která sdílená kola pro projekt dodává a vyrábí v nedalekých Hořicích.

Zkušenosti menších měst

Krnov je 23tisícové město v Moravskoslezském kraji, vzdálené 22 km severozápadně od města Opavy, kde je již projekt sdílených kol dobře zaveden. Na rozloze více než 44 km2 se kromě centra Krnova nacházejí 4 okrajové části. Na úřadě zaměstnávají člověka, který má mimo jiné i roli cyklokoordinátora a který řeší vše, co souvisí s rozvojem cyklistiky ve městě, tedy i bikesharing - projekt sdílených kol. Město tak investuje nejen do projektů, ale i do lidí, kteří se cyklistice ve městě cíleně věnují: řeší dopravní cykloopatření, cyklistické akce i podporu a propagaci cyklistiky ve městě obecně. Takto cyklisticky smýšlející město se do projektu sdílených kol zapojilo poprvé loni, kdy vypsalo na sdílená kola soutěž. Vyhrála ji společnost nextbike Česká republika, s.r.o. (dále Nextbike), se svými modrými koly. Město Krnov zvolilo způsob financování na výpůjčku, platí tedy každou jednotlivou realizovanou výpůjčku. V roce 2021 byla vysoutěžená cena 16,69 Kč bez DPH / výpůjčku, letos byla vysoutěžena částka na další dva roky velmi podobná (16,44 Kč bez DPH). Na doporučení firmy nextbike alokovali na tento projekt loni v rozpočtu 970 tis. Kč, v konečném vyúčtování se částka vyšplhala „jen“ na cca 600 tisíc Kč za 7 měsíců (od května do listopadu). Lidé zde mají zdarma prvních 15 minut jízdy, poté se vybraná částka (12 Kč za každých dalších 30 minut) připisuje na účet dodavatele - firmy Nextbike.

Mnichovo Hradiště leží v tzv. automobilovém kraji, 14 km od Mladé Boleslavi, kde se projektu sdílených kol daří extrémně dobře. V Mnichově Hradišti žije přibližně 8900 obyvatel na rozloze více než 34 km². Zástupci firmy Nextbike zde oslovili zástupce města s tím, že se nabízí propojení měst Mladá Boleslav - Bakov - Mnichovo Hradiště. Kolem města nejsou cyklostezky, ani město samotné nemá dostatečnou cyklistickou infrastrukturu. I to byl důvod, proč radní tento projekt zpočátku neschválili, a to ani s finanční podporou od Nadace Škoda ve výši 50 %. Přistoupili až na spolufinancování ve výši 70 % ze strany Nadace Škoda. Částka byla nastavena paušálně, a to ve výši 1.400 Kč/ kolo a měsíc vč. DPH. Vzhledem k loňským pandemickým opatřením byl projekt nakonec spuštěn až 8. dubna a byl ukončen v listopadu. Celková částka činila 300 tisíc Kč za 8 měsíců s tím, že počet stanovišť se z počátečních 8 průběžně zvýšil na 15, z toho 2 patří dalšímu partnerovi projektu - firmě Kofola, která poskytla do provozu i svá (obrandovaná) kola v rámci spolupráce s Nextbike a navýšila tím počet sdílených kol ve městě z 25 na 35. Každé z těchto kol bylo  - dle závěrečné zprávy Nextbike - využito alespoň jednou denně, což se považuje za veliký úspěch. Letos bude spolupráce s Nextbike pokračovat s tím, že paušální částka je nastavena na 425 tisíc Kč, 50 % hradí opět Nadace Škoda. Lidé zde dle loňských statistik nejvíce využívají prvních 15 minut zdarma - což je dáno velikostí města, které do 15 minut přejedete z jedné strany na druhou. Na cestu do Mladé Boleslavi je sdílené kolo využíváno velmi sporadicky. Zajímavý je graf znázorňující výpůjční hodiny v roce 2021: jak ve všední, tak víkendové dny se zde nejvíce kola půjčují mezi 17. a 21. hodinou. 

Bakov nad Jizerou je město s 5100 obyvateli, leží na poloviční cestě z Mnichova Hradiště do 12 km vzdálené Mladé Boleslavi. Nachází se na okraji Českého ráje, cyklostezky jsou zde podporovány, dokonce Bakov má být součástí plánované cyklostezky  GreenWays. Projekt sdílených kol zde iniciovala sama společnost Nextbike a v roce 2021 zde v pilotním módu trval od června do listopadu. Cílem bylo zjistit zájem o sdílená kola u občanů a turistů, lidé zde vlastní kola poměrně využívají. Sám provozovatel zde zhodnotil na základě svých statistik projekt jako průměrně úspěšný, kdy kola využilo za 6 měsíců 320 uživatelů a realizovalo se 1673 výpůjček. Město nemuselo investovat do 7 stanovišť, pronájem 25 kol zaplatila ze 70 %  Nadace Škoda (127.050 Kč), město tedy celý projekt stál v loňském roce 54.450 Kč. Město by pravděpodobně do projektu nešlo, pokud by muselo celý projekt hradit ze svého. Bakovská rada města v březnu rozhodne, zda do projektu půjde i v letošním roce. Již nyní však ví, že spolufinancování nadací bude letos nižší. 

Rychnov nad Kněžnou je okresní město s přibližně 11 tisíc obyvateli. Město leží v Orlické tabuli na řece Kněžné na rozloze 34,99 km² a má celkem 8 částí obce. Loni se Rychnov do projektu sdílených kol zapojil poprvé a to díky iniciativě Škoda Auto, která má svůj závod s 9 tisíci zaměstnanci v nedalekých Kvasinách. Nadace Škoda celou částku pronájmu a využívání sdílených kol v roce 2021 financovala jak v Rychnově nad Kněžnou, tak v nedalekých obcích Solnice a Kvasiny (6 - 8 km od RnK), kterými vede cyklostezka ke zmíněnému závodu Škoda auto. Zmíněné obce a město Rychnov nad Kněžnou investovaly do cedulí a stojanů. V letošním roce již Solnice ani Kvasiny v projektu pokračovat nebudou, neboť je již nutná finanční spoluúčast (cca 50 tisíc Kč), kterou si v současné době nemohou dovolit. Nad účastí však váhá i město Rychnov nad Kněžnou, kde se nyní nachází 9 stojanů a částka za loňský pronájem v délce 6 měsíců činila 396 tisíc Kč. Jak nám sdělila místostarostka, rozhodně by do projektu nešlo město v případě, kdy by si jej mělo samo celý financovat. Navíc v případě, kdy stojany již nebudou v Solnici a Kvasinách, pozbývá původní cíl - bezpečná cesta do práce na sdíleném kole - smysl. Kdo však již nyní chce, na vlastním kole se do práce po cyklostezce dostane. V samotném městě není situace pro cyklisty ideální, ulice jsou zde úzké a není možné přidat k nim bezpečný cyklopruh. Za 15 minut, které jsou i zde zdarma, lze celé město objet. Tomu odpovídaly i závěrečné statistiky využití kol do 15 minut. Pokračování projektu v tomto roce je právě v jednání s tím, že pokud by se spolupráce neprodloužila, pořízené a nově umístěné stojany budou dále využívány cyklisty v městě. Slovy místostarostky - ušetřené peníze za projekt sdílených kol raději investují například do výstavby dalšího hřiště. 

Město Dvůr Králové nad Labem je položené v údolí horního toku řeky Labe, 40 km od Hradce Králové, nejbližšího města, kde je projekt sdílených kol již v provozu. Ve Dvoře Králové žije přibližně 15 tisíc obyvatel v 6 částech obce na rozloze téměř 36 km2Je tedy téměř stejně rozsáhlé jako Mnichovo Hradiště, jen má větší hustotu obyvatel - má o 6 tisíc obyvatel více. I zde platí, že do 15 minut dojedete na kole do většiny částí města. I zde platí, že infrastruktura pro cyklisty není ideální, ale dospělý člověk si zde s cyklistkou v ulicích města poradí a mimo město se pracuje na propojení s cyklostezkou v Kuksu. V tomto městě rada města odsouhlasila 26. ledna 2022 realizaci projektu sdílených jízdních kol ve Dvoře Králové nad Labem, v rámci kterého bude občanům města k dispozici 50 jízdních kol na 15 stanovištích, a to na dobu 10 měsíců (od 1. března do konce prosince 2022) za cenu 1.149.500 Kč vč. DPH. Zároveň rada rozhodla o použití výjimky při výběru dodavatele a o zadání této zakázky z volné ruky „vzhledem k tomu, že se jedná o netypický předmět plnění“. Bez soutěže a diskuse s členy odborných komisí  zaměřených na rozvoj cyklistiky vybrala společnost Nextbike. 

Městské mobilitě ve Dvoře Králové pomáhá i městem dotovaná městská hromadná doprava. K jejímu celoročnímu zajištění schválila Rada města Dvůr Králové pro rok 2022 smluvnímu dopravci (společnosti KAD, spol. s r. o.) upravenou výši kompenzace ve výši 3.756.324 Kč.

O projektu sdílených kol informoval starosta města sám v dopravní komisi, jejíž je předseda, 13. prosince 2021. V zápise není zmínka o hlasování či diskusi. „Nesouhlasím se smlouvou schválenou radou města na pronájem sdílených kol. A to nejen z důvodu její smysluplnosti pro město naší velikosti, ale i nastavení délky období pronájmu od března až do prosince. Netuším, proč se radní neporadili se zástupci města v organizaci Partnerství pro městskou mobilitu nebo se členy pracovní skupiny k Labské stezce, jejíž existenci schválilo naše zastupitelstvo města,“ vyjádřil se k radou schválené smlouvě zástupce města v Partnerství pro městskou mobilitu Jan Bém. Dle zápisu z lednového zasedání rady města budou finance na projekt uvolněny po schválení rozpočtového opatření města na nejbližším zastupitelstvu (17. března 2022).

Jak nám sdělil starosta města Jan Jarolím, zatím byla radou schválená jen rámcová smlouva a nyní probíhají jednání o konkrétním nastavení pilotního projektu. Již nyní je však jasné, že 1. března sdílená kola na stanovištích ve Dvoře Králové připravená nebudou. 

Kateřina Sekyrková

Foto: Mnichovo Hradiště

Související články
Sdílená kola ve Dvoře za 1,2 milionu, proboha proč?
Sdílená kola vyrážejí do ulic Dvora Králové, prvních 15 minut jízdy platí město
Ve Dvoře Králové jsou cykloboxy! Pro své návštěvníky je pořídila místní zoo
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 988x